>> รายงานความครอบคลุมวัคซีน รอบ6 เดือน แรก

ขอให้ทุกสถานบริการ รายงานความครอบคลุมวัคซีนไตรมาสที่ 2 รอบเดือนตุลาคม - มีนาคม 2559   ตามลิ้งด้านล่างนี้  

                      >> ความครอบคลุมเด็ก1ปี vac2.1และ3.1รอบ3เดือนแรกปี59 กรอกได้ที่นี่

                                >> ความครอบคลุมvac2.2-3.2รอบ3เดือนแรก ปี59 กรอกได้ที่นี่ความครอบคลุมvac2.2-3.2รอบ3เดือนแรก ปี59 กรอกได้ที่นี่

                                   

คุณอยู่ที่: Home แจ้งข่าวบอกกล่าว >> รายงานความครอบคลุมวัคซีน รอบ6 เดือน แรก