ขับเคลื่อนการจัดการขยะในชุมชน

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ชุมชนบ้านสร้อย ม.3 , 10 , 18 ต.จานลาน ขับเคลื่อนงานการจัดการขยะในชุมชน โดยการเสริมสร้างความรู้ สาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์ และจัดทำข้อตกลงหมู่บ้าน

คุณอยู่ที่: Home ข่าวหน้าหนึ่ง ขับเคลื่อนการจัดการขยะในชุมชน