*

 

 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน อำเภอพนา โทร. 045463615 หรือ คลิกที่นี่

นพ.สสจ.อจ. เยี่ยมศูนย์แพทย์แผนไทยพนา

  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 นายประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และทีมผู้บริหารเยี่ยมชมศูนย์แพทย์แผนไทยพนา และมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยทุกคน Change to Pro Amnat เน้น 4 ยุทธศาสตร์ เป็นศูนย์กลาง ได้แก่
1.เป็นศูนย์ประชุม
2.เป็นศูนย์ฝึกอบรม
3.เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา
4.เป็นศูนย์ท่องเที่ยว
และงานแพทย์แผนไทยด้านอื่นๆ เน้นการ sharing ร่วมกันในหน่วยผลิตและหน่วยบริการ ให้เกิดการพัฒนากลุ่มในงานแพทย์แผนไทย

มหกรรม 3 ดี อำเภอพนา

  

 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา : นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผวจ.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมแสดงผลงาน 3 ดี อำเภอพนา ตามโครงการอำนาจเจริญ 3 ดี คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สู่เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในงานมีการนำเสนอผลการดำเนินงานจาก อปท. ในพื้นที่ หน่วยงานราชการ และภาคีเครือข่าย โดยมี นพ.ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

ขับเคลื่อนการจัดการขยะในชุมชน

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ชุมชนบ้านสร้อย ม.3 , 10 , 18 ต.จานลาน ขับเคลื่อนงานการจัดการขยะในชุมชน โดยการเสริมสร้างความรู้ สาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์ และจัดทำข้อตกลงหมู่บ้าน

คุณอยู่ที่: Home ข่าวหน้าหนึ่ง