นายภัทรวรรธน์ คำดี

การติดต่อ

รูป

สาธารณสุขอำเภอ

ที่อยู่:
สนง.สาธารณสุขอำเภอพนา

อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 37180

โทรศัพท์: 045463615

โทรสาร: 045463615

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก
คุณอยู่ที่: Home สายตรงสาธารณสุขอำเภอ